Comments:

 • 26/02/2023 00:00
 • 00:00
 • Rathkenny
 • 1-0 v 2-18
 • Rathkenny
 • 1-0 v 2-18
 • Summerhill
 • Summerhill
 • Win for Summerhill
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Summerhill
  Venue:Rathkenny
  Venue:Rathkenny
  Comment: Win for Summerhill
 • 26/02/2023 00:00
 • 00:00
 • Carnaross
 • 2-9 v 2-7
 • Carnaross
 • 2-9 v 2-7
 • Dunderry
 • Dunderry
 • Win for Carnaross
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Carnaross
  Venue:Carnaross
  Venue:Carnaross
  Comment: Win for Carnaross
 • 26/02/2023 00:00
 • 00:00
 • Longwood
 • 6-6 v 5-7
 • Longwood
 • 6-6 v 5-7
 • Drumbaragh Emmets
 • Drumbaragh Emmets
 • Win for Longwood
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Longwood
  Venue:Longwood
  Venue:Longwood
  Comment: Win for Longwood
 • 26/02/2023 00:00
 • 00:00
 • Ballivor
 • 1-4 v 5-24
 • Ballivor
 • 1-4 v 5-24
 • St Marys
 • St Marys
 • Win for St Mary's
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for St Mary's
  Venue:Ballivor
  Venue:Ballivor
  Comment: Win for St Mary's