Comments:

 • 08/11/2023 00:00
 • 00:00
 • Rathkenny
 • 4-7 v 1-12
 • Rathkenny
 • 4-7 v 1-12
 • St Marys
 • St Marys
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Venue:Rathkenny
  Venue:Rathkenny
 • 08/11/2023 00:00
 • 00:00
 • Boardsmill
 • 3-7 v 7-11
 • Boardsmill
 • 3-7 v 7-11
 • Longwood
 • Longwood
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Venue:Boardsmill
  Venue:Boardsmill
 • 28/10/2023 00:00
 • 00:00
 • Rathkenny
 • 1-4 v 7-17
 • Rathkenny
 • 1-4 v 7-17
 • Longwood
 • Longwood
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Venue:Rathkenny
  Venue:Rathkenny
 • 18/10/2023 00:00
 • 00:00
 • Longwood
 • - v -
 • Longwood
 •   N/A  
 • St Marys
 • Conceded by St Marys
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Conceded by St Marys
  Venue:Longwood
  Venue:Longwood
  Comment: Conceded by St Marys