• 08/05/2024
 • Trim  
 • Trim B
 • 00:00
 • Trim B
 • 00:00
 • Slane
 • Slane
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Venue: Trim

Comments:

 • 15/05/2024 00:00
 • 00:00
 • Curraha/St. Vincents
 • 2-0 v 1-0
 • Curraha/St. Vincents
 • 2-0 v 1-0
 • Trim B
 • Trim B
 • Win for St Vincent/Curraha
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for St Vincent/Curraha
  Venue:Curraha/St. Vincent's
  Venue:Curraha/St. Vincent's
  Comment: Win for St Vincent/Curraha
 • 15/05/2024 00:00
 • 00:00
 • Rathkenny
 • 2-0 v 1-0
 • Rathkenny
 • 2-0 v 1-0
 • Slane
 • Slane
 • Win for Rathkenny
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Rathkenny
  Venue:Rathkenny
  Venue:Rathkenny
  Comment: Win for Rathkenny
 • 08/05/2024 00:00
 • 00:00
 • Curraha/St. Vincents
 • 2-0 v 1-0
 • Curraha/St. Vincents
 • 2-0 v 1-0
 • Rathkenny
 • Rathkenny
 • Win for Curraha/St Vincent
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Curraha/St Vincent
  Venue:Curraha/St. Vincent's
  Venue:Curraha/St. Vincent's
  Comment: Win for Curraha/St Vincent
 • 08/05/2024 00:00
 • 00:00
 • Ratoath B
 • 2-0 v 1-0
 • Ratoath B
 • 2-0 v 1-0
 • Navan OMahonys B
 • Navan OMahonys B
 • Win for Ratoath
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Ratoath
  Venue:Ratoath
  Venue:Ratoath
  Comment: Win for Ratoath
 • 01/05/2024 00:00
 • 00:00
 • Curraha/St. Vincents
 • 2-0 v 1-0
 • Curraha/St. Vincents
 • 2-0 v 1-0
 • Slane
 • Slane
 • Win for St Vincent/Curraha
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for St Vincent/Curraha
  Venue:Curraha/St. Vincent's
  Venue:Curraha/St. Vincent's
  Comment: Win for St Vincent/Curraha
 • 01/05/2024 00:00
 • 00:00
 • Rathkenny
 • 2-6 v 2-5
 • Rathkenny
 • 2-6 v 2-5
 • Trim B
 • Trim B
 • Win for Rathkenny
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Rathkenny
  Venue:Rathkenny
  Venue:Rathkenny
  Comment: Win for Rathkenny
 • 01/05/2024 00:00
 • 00:00
 • Ratoath B
 • 2-0 v 1-0
 • Ratoath B
 • 2-0 v 1-0
 • St Marys
 • St Marys
 • Win for Ratoath
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Ratoath
  Venue:Ratoath
  Venue:Ratoath
  Comment: Win for Ratoath
 • 24/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Navan OMahonys B
 • 3-4 v 3-7
 • Navan OMahonys B
 • 3-4 v 3-7
 • Trim B
 • Trim B
 • Win for Trim
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Trim
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Comment: Win for Trim
 • 24/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Slane
 • 1-0 v 2-0
 • Slane
 • 1-0 v 2-0
 • St Marys
 • St Marys
 • In for St Mary's
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: In for St Mary's
  Venue:Slane
  Venue:Slane
  Comment: In for St Mary's
 • 24/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Ratoath B
 • 1-10 v 4-7
 • Ratoath B
 • 1-10 v 4-7
 • Curraha/St. Vincents
 • Curraha/St. Vincents
 • Win for Curraha/St Vincent
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Curraha/St Vincent
  Venue:Ratoath
  Venue:Ratoath
  Comment: Win for Curraha/St Vincent
 • 17/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Navan OMahonys B
 • 2-5 v 2-8
 • Navan OMahonys B
 • 2-5 v 2-8
 • Rathkenny
 • Rathkenny
 • Win for Rathkenny
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Rathkenny
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Comment: Win for Rathkenny
 • 17/04/2024 00:00
 • 00:00
 • St Marys
 • 1-0 v 2-0
 • St Marys
 • 1-0 v 2-0
 • Curraha/St. Vincents
 • Curraha/St. Vincents
 • Win for St Vincent/Curraha
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for St Vincent/Curraha
  Venue:Donore
  Venue:Donore
  Comment: Win for St Vincent/Curraha
 • 10/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Ratoath B
 • 2-0 v 1-0
 • Ratoath B
 • 2-0 v 1-0
 • Rathkenny
 • Rathkenny
 • Win for Ratoath b
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Ratoath b
  Venue:Ratoath
  Venue:Ratoath
  Comment: Win for Ratoath b
 • 10/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Slane
 • 1-9 v 0-6
 • Slane
 • 1-9 v 0-6
 • Navan OMahonys B
 • Navan OMahonys B
 • Win for Slane
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Slane
  Venue:Slane
  Venue:Slane
  Comment: Win for Slane
 • 10/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Trim B
 • 2-10 v 2-4
 • Trim B
 • 2-10 v 2-4
 • St Marys
 • St Marys
 • Win for Trim b
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Trim b
  Venue:Trim
  Venue:Trim
  Comment: Win for Trim b
 • 03/04/2024 00:00
 • 00:00
 • St Marys
 • 3-12 v 5-3
 • St Marys
 • 3-12 v 5-3
 • Rathkenny
 • Rathkenny
 • Win for St Mary's
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for St Mary's
  Venue:Donore
  Venue:Donore
  Comment: Win for St Mary's
 • 03/04/2024 00:00
 • 00:00
 • Slane
 • 1-4 v 3-7
 • Slane
 • 1-4 v 3-7
 • Ratoath B
 • Ratoath B
 • Win for Ratoath b
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Ratoath b
  Venue:Slane
  Venue:Slane
  Comment: Win for Ratoath b