Comments:

 • 17/07/2024 00:00
 • 00:00
 • Trim
 • 3-18 v 0-6
 • Trim
 • 3-18 v 0-6
 • Navan OMahonys B
 • Navan OMahonys B
 • Win for Trim
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Trim
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Comment: Win for Trim
 • 17/07/2024 00:00
 • 00:00
 • Boardsmill
 • 4-10 v 1-13
 • Boardsmill
 • 4-10 v 1-13
 • Clann na nGael
 • Clann na nGael
 • Win for Boardsmill
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Boardsmill
  Venue:Athboy
  Venue:Athboy
  Comment: Win for Boardsmill
 • 10/07/2024 00:00
 • 00:00
 • Trim
 • 2-4 v 5-18
 • Trim
 • 2-4 v 5-18
 • Clann na nGael
 • Clann na nGael
 • Win for Clann na Gael
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Clann na Gael
  Venue:Trim
  Venue:Trim
  Comment: Win for Clann na Gael
 • 10/07/2024 00:00
 • 00:00
 • Navan OMahonys B
 • 4-16 v 5-8
 • Navan OMahonys B
 • 4-16 v 5-8
 • Boardsmill
 • Boardsmill
 • Win for Navan O Mahonys
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Navan O Mahonys
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Comment: Win for Navan O Mahonys
 • 03/07/2024 00:00
 • 00:00
 • Clann na nGael
 • 2-10 v 1-10
 • Clann na nGael
 • 2-10 v 1-10
 • Navan OMahonys B
 • Navan OMahonys B
 • Win for Clann na Gael
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Clann na Gael
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Venue:Paddy O’Brien Park
  Comment: Win for Clann na Gael
 • 03/07/2024 00:00
 • 00:00
 • Boardsmill
 • 3-7 v 2-5
 • Boardsmill
 • 3-7 v 2-5
 • Trim
 • Trim
 • Win for Boardsmill
 • More +
 • More +
 • Referee: TBC (Pending)
  Referee: TBC (Pending)
  Comment: Win for Boardsmill
  Venue:Trim
  Venue:Trim
  Comment: Win for Boardsmill